تا بارگذاری کامل شکیبا باشید
0%

برخی از آخرین محصولات

فروشگاه آنلاین کاغذ دیواری و دکوراسیون آریانا لاکچری
,

کاغذ دیواری سینیور کد ۹۹۰۱۱

تماس مستقیم با مشاور : 09207507271 

جهت خرید کاغذ دیواری روی دکمه خرید کلیک کنید

قیمت به ازای هر رول کاغذ دیواری

form_structure_1=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631","index":0,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"digits","formats":["digits","number"],"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0628\u0627\u0634\u062f \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"CEIL(2\/3*fieldname2)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":"\/","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"","items":{"fieldname2":{"label":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627\u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","type":"fnumber"}}}],{"0":{"title":"\u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0644\u0627\u0632\u0645","description":"","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_clean","evalequations":1,"evalequationsevent":"2","autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_1"}];

,

کاغذ دیواری سینیور کد ۹۹۰۱۲

تماس مستقیم با مشاور : 09207507271 

جهت خرید کاغذ دیواری روی دکمه خرید کلیک کنید

قیمت به ازای هر رول کاغذ دیواری

form_structure_2=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631","index":0,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"digits","formats":["digits","number"],"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0628\u0627\u0634\u062f \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"CEIL(2\/3*fieldname2)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":"\/","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"","items":{"fieldname2":{"label":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627\u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","type":"fnumber"}}}],{"0":{"title":"\u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0644\u0627\u0632\u0645","description":"","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_clean","evalequations":1,"evalequationsevent":"2","autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_2"}];

,

کاغذ دیواری سینیور کد ۹۹۰۱۳

تماس مستقیم با مشاور : 09207507271 

جهت خرید کاغذ دیواری روی دکمه خرید کلیک کنید

قیمت به ازای هر رول کاغذ دیواری

form_structure_3=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631","index":0,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"digits","formats":["digits","number"],"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0628\u0627\u0634\u062f \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"CEIL(2\/3*fieldname2)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":"\/","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"","items":{"fieldname2":{"label":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627\u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","type":"fnumber"}}}],{"0":{"title":"\u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0644\u0627\u0632\u0645","description":"","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_clean","evalequations":1,"evalequationsevent":"2","autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_3"}];

,

کاغذ دیواری سینیور کد ۹۹۰۱۴

تماس مستقیم با مشاور : 09207507271 

جهت خرید کاغذ دیواری روی دکمه خرید کلیک کنید

قیمت به ازای هر رول کاغذ دیواری

form_structure_4=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631","index":0,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"digits","formats":["digits","number"],"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0628\u0627\u0634\u062f \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"CEIL(2\/3*fieldname2)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":"\/","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"","items":{"fieldname2":{"label":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627\u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","type":"fnumber"}}}],{"0":{"title":"\u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0644\u0627\u0632\u0645","description":"","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_clean","evalequations":1,"evalequationsevent":"2","autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_4"}];

,

کاغذ دیواری سینیور کد ۹۹۰۱۵

تماس مستقیم با مشاور : 09207507271 

جهت خرید کاغذ دیواری روی دکمه خرید کلیک کنید

قیمت به ازای هر رول کاغذ دیواری

form_structure_5=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631","index":0,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"digits","formats":["digits","number"],"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0628\u0627\u0634\u062f \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"CEIL(2\/3*fieldname2)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":"\/","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"","items":{"fieldname2":{"label":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627\u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","type":"fnumber"}}}],{"0":{"title":"\u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0644\u0627\u0632\u0645","description":"","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_clean","evalequations":1,"evalequationsevent":"2","autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_5"}];

,

کاغذ دیواری سینیور کد ۹۹۰۱۶

تماس مستقیم با مشاور : 09207507271 

جهت خرید کاغذ دیواری روی دکمه خرید کلیک کنید

قیمت به ازای هر رول کاغذ دیواری

form_structure_6=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631","index":0,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"digits","formats":["digits","number"],"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0628\u0627\u0634\u062f \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"CEIL(2\/3*fieldname2)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":"\/","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"","items":{"fieldname2":{"label":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627\u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","type":"fnumber"}}}],{"0":{"title":"\u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0644\u0627\u0632\u0645","description":"","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_clean","evalequations":1,"evalequationsevent":"2","autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_6"}];

,

کاغذ دیواری سینیور کد ۹۹۰۱۷

تماس مستقیم با مشاور : 09207507271 

جهت خرید کاغذ دیواری روی دکمه خرید کلیک کنید

قیمت به ازای هر رول کاغذ دیواری

form_structure_7=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631","index":0,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"digits","formats":["digits","number"],"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0628\u0627\u0634\u062f \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"CEIL(2\/3*fieldname2)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":"\/","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"","items":{"fieldname2":{"label":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627\u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","type":"fnumber"}}}],{"0":{"title":"\u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0644\u0627\u0632\u0645","description":"","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_clean","evalequations":1,"evalequationsevent":"2","autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_7"}];

,

کاغذ دیواری سینیور کد ۹۹۰۱۸

تماس مستقیم با مشاور : 09207507271 

جهت خرید کاغذ دیواری روی دکمه خرید کلیک کنید

قیمت به ازای هر رول کاغذ دیواری

form_structure_8=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname2","shortlabel":"\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631","index":0,"ftype":"fnumber","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"readonly":false,"size":"small","thousandSeparator":"","decimalSymbol":".","min":"","max":"","formatDynamically":false,"dformat":"digits","formats":["digits","number"],"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname1","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"csslayout":"","title":"\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0628\u0627\u0634\u062f \u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","predefined":"","required":false,"size":"small","toolbar":"default|mathematical","eq":"CEIL(2\/3*fieldname2)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":"\/","groupingsymbol":"","readonly":true,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":"","items":{"fieldname2":{"label":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0637\u0648\u0644 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627\u003Cbr \/\u003E (\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631 \u0648 \u062f\u0631\u0628 \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647) \u0631\u0627 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E\u0645\u0642\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0631 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0645\u062b\u0627\u0644 : 3.73\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003E","type":"fnumber"}}}],{"0":{"title":"\u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u0631\u0648\u0644 \u0644\u0627\u0632\u0645","description":"","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_clean","evalequations":1,"evalequationsevent":"2","autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_8"}];

تخفیف ویژه کاغذ دیواری

طرح های خاص کاغذ دیواری و کاغذ دیواری ارزان

کاغذ دیواری جدید پیچک آینه ای

%12 تخفیف

  • قیمت قبل 320.000 تومان
  • قیمت جدید 280.000 تومان
  • پیشنهاد ویژه
خرید با تخفیف ویژه
کاغذ دیواری ارزان

%20 تخفیف

  • قیمت قبل 105.000 تومان
  • قیمت جدید 85.000 تومان
  • پیشنهاد ویژه
خرید با تخفیف ویژه

انتخاب در محل ویژه شهر تهران

شما می توانید با هماهنگی قبلی و اخذ نوبت، در منزل خود آلبوم های کاغذ دیواری را ملاحظه فرموده وخرید خود را انجام دهید
شماره تماس جهت هماهنگی 09207507271

شماره تماس جهت هماهنگی 09207507271

بررسی تحلیلی و خرید چسب کاغذ دیواری W&P

مقالات آموزشی

Call Now Button