2 روش محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری به صورت آنلاین

روش اول (استفاده از محاسبه گر):

برای محاسبه تعداد رول لازم کاغذ دیواری با عرض 50 یا 53 سانت از محاسبه گر زیر استفاده کنید:

برای محاسبه تعداد رول لازم کاغذ دیواری با عرض 106 سانت از محاسبه گر زیر استفاده کنید:

روش دوم (استفاده از محاسبه دستی):

این روش ساده ترین روش در مقایسه با سایر روش هاست و به دو بخش تقسیم میشود. یکی کاغذ های با عرض 50 یا 53 سانت و یکی کاغذ های با عرض 106 سانت. لازم به توضیح است که شما می توانید درون سایت در قسمت (( توضیحات تکمیلی )) مشخصات هر محصول را مشاهده کنید که آن کاغذ دیواری دارای چه عرضی است.

محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری

کاغذ دیواری های با عرض 53 سانت ( 50 سانت):

برای محاسبه تعداد رول لازم به روش ساده برای کاغذ دیواری های با عرض 50 یا 53 سانت در صورتی که ارتفاع دیوار زیر 3 متر است ، مجموع طول دیوار هایی که قرار است کاغذ دیواری شود ( بدون در نظر گرفتن ارتفاع دیوار و درب و پنجره ) محاسبه کرده و در دو ضرب و تقسیم بر سه میکنیم سپس حاصل را به سمت بالا گرد می کنیم.

به طور مثال:

تعداد رول مورد نیاز = مجموع طول دیوار ها × 2 ÷ 3

کاغذ دیواری های با عرض 106 سانت:

برای محاسبه تعداد رول لازم به روش ساده برای کاغذ دیواری های با عرض 106 سانت در صورتی که ارتفاع دیوار زیر 3 متر است ، مجموع طول دیوار هایی که قرار است کاغذ دیواری شود ( بدون در نظر گرفتن ارتفاع دیوار و درب و پنجره ) محاسبه کرده و تقسیم بر پنج میکنیم سپس حاصل را به سمت بالا گرد می کنیم.

به طور مثال:

تعداد رول مورد نیاز = مجموع طول دیوار ها ÷ 5

استفاده از راهنمای مشاوران ما در بخش فروش:

در صورتی که با توضیحات بالا موفق به محاسبه تعداد رول مورد نیاز نشدید میتوانید با بخش فروش شرکت آریانا لاکچری به شماره 09207507271 تماس حاصل کرده و از راهنمایی مشاوران ما بهره ببرید

.